Verantwoordelijk voor eigen toekomst

De maatschappij verandert. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst. Daar moet je zelf wel wat voor doen. Voor studenten betekent dat goed nadenken over een carrière en stappen zetten die daarbij horen, zoals een bijbaan hebben of tijdens de studie naar het buitenland. Maar ook van medewerkers wordt verwacht dat zij regelmatig checken of zij nog de juiste werkzaamheden doen of op de juiste werkplek zitten. Drie medewerkers Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) vertellen hierover vanuit hun functie.

Carrièrekansen vergroten
Binnen SOZ is ruimte voor interne en externe mobiliteit, zowel voor studenten als medewerkers. Er wordt steeds vaker eigen initiatief verwacht. Voor studenten is het belangrijk om al tijdens de studie hun carrièrekansen te vergroten. ‘Vanuit de Studenten Loopbaan Service in Plexus en de loopbaanservices op de faculteiten doen wij heel veel om studenten zich bewust te laten worden van het belang van een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. We bieden hiervoor onder andere individuele (studie)loopbaangesprekken, workshops, activiteiten, de LU CareerZone en meer aan,’ vertelt Francien Bouhuijs, studiekeuze-/loopbaanadviseur.

Internationale ervaring
Gaye Eksen is International Programmes Officer. Zij geeft regelmatig voorlichting aan studenten, onder andere over studeren in het buitenland. ‘Onze doelstelling is om studenten al in het eerste jaar van hun studie te bereiken en hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn en wat dit kan bijdragen aan hun carrièrekansen naast hun persoonlijke ontwikkeling. Het jaarlijkse Study Abroad Festival draagt hieraan bij, evenals meer zichtbaar zijn tijdens de eigen studievoorlichtingsmomenten. Zo hopen wij nog meer studenten de kans te kunnen geven om internationale ervaring op te doen, aldus Eksen.

Carrièreswitch
Maar ook medewerkers kunnen stappen zetten om het beste uit zichzelf te halen. ‘Het Resultaat- & Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) is hét moment waar medewerker en leidinggevende met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst en over een mogelijke vervolgstap in de loopbaan van de medewerker, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of het krijgen van loopbaanadvies.’ legt personeelsadviseur voor het Expertisecentrum SOZ Arianne Scheffer uit. ‘Vanuit de afdeling HRM wordt daarnaast extra aandacht besteed aan interne mobiliteit, bijvoorbeeld door SOZ medewerkers die binnen de universiteit solliciteren op een interne vacature bij gelijke geschiktheid uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Dit vergroot de kans op een loopbaanstap binnen de organisatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat medewerkers een carrièreswitch hebben gemaakt.’

Onze doelstelling is om studenten al in het eerste jaar van hun studie te bereiken

Gaye Eksen, International Programmes Officer

Eigen verantwoordelijkheid
Studenten nemen zelf de verantwoordelijkheid en werken actief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van hun CV. ‘Maar er zijn nog genoeg studenten die je een zetje moet geven om in beweging te komen. We proberen studenten bewust te maken van hun eigen keuzes en ontwikkeling binnen en buiten hun studie. Een belangrijke boodschap daarin is dat studenten niet moeten wachten tot het laatste moment om na te denken over wat ze op de arbeidsmarkt zouden willen en hoe ze daar kunnen komen, maar dat ze al in een vroeg stadium van hun studie hier mee aan de slag moeten gaan en actie moeten ondernemen. Het gaat er om dat je jezelf breed ontwikkelt, zodat je je straks goed kunt onderscheiden van een ander en goed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt,’ merkt Bouhuijs op. ‘Ik volg regelmatig nieuwe cursussen en opleidingen om mezelf te blijven ontwikkelen. Vanuit het SOZ-project Professionalisering Studieadviseurs is er een mooi aanbod aan workshops en trainingen dat gevolgd kan worden. Daar volg ik er regelmatig een aantal van en dat wordt zeker ook gestimuleerd door mijn leidinggevende.’

Actie ondernemen
Dat het belangrijk is je eigen keuzes te maken en daar actie op te ondernemen weet Scheffer als geen ander. ‘Halverwege 2015 heb ik zelf de stap genomen om op de functie P&O-adviseur bij het Expertisecentrum SOZ te solliciteren. Toen ik in 2011 afgestudeerd was, had ik één doel voor ogen en dat was P&O-adviseur worden voor een eigen eenheid. Jaarlijks in de R&O-gesprekken met mijn leidinggevende heb ik aangekaart welke vervolgstappen ik in mijn carrière wilde maken, en besproken hoe ik deze stappen zou kunnen zetten. Mijzelf zichtbaar maken binnen de organisatie door initiatieven te nemen, onder andere door projecten te draaien, is daarin erg belangrijk geweest,’ zegt Scheffer, ‘Ik probeer medewerkers daarom uit te dagen om na te denken over hun toekomst en zelf actie te ondernemen. Stel jezelf een doel, bespreek dit doel met je leidinggevende en ga ervoor!’

Persoonlijke ontwikkeling
Eksen: ‘Ik heb de ruimte gekregen om te ontdekken wat ik interessant vind en erachter te komen waar ik precies wil staan over een paar jaar. Ik begon me steeds meer te verdiepen in het vakgebied door het volgen van ontwikkelingen in het internationale onderwijs en te netwerken in binnen- en buitenland. Wat me het meeste is bijgebleven uit 2015 is mijn deelname aan de jaarlijkse conferentie van NAFSA: Association for International Educators, waar 11.000 deelnemers waren. Het is belangrijk om te weten wat er binnen Nederland gebeurt op het gebied van internationalisering, maar ook in het buitenland. Bovendien is kennis maken met de partneruniversiteiten en meer leren over hen een goede stap in de richting om mezelf te ontwikkelen tot een bekwame adviseur. De mogelijkheid om deel te nemen aan NAFSA waardeer ik enorm, omdat ik zo een beter overzicht kreeg van ons vakgebied. En het is erg fijn om de collega’s uit binnen- en buitenland waar je vaak mee mailt persoonlijk te zien. En ook niet onbelangrijk, daar heb ik mijn eigen collega’s beter leren kennen.’

Trends en ontwikkelingen
‘Naast allerlei digitale ontwikkelingen, zoals mooie online-loopbaantools en het gebruik van social media voor loopbaandoeleinden, is er veel aandacht voor het thema 21st century skills. Het belang van het beschikken over de juiste vaardigheden wordt nu ook belangrijker in de academische vorming. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling van academische vaardigheden, maar ook om algemene en beroepsgerichte vaardigheden, die je niet altijd per definitie in het onderwijscurriculum ontwikkelt,’ aldus Bouhuijs over de arbeidsmarktontwikkelingen voor studenten. Scheffer signaleert een andere trend onder medewerkers. ‘If you keep doing what you’re doing, you’ll keep getting the results you’ve been getting,’ weet Scheffer, ‘je ziet dat medewerkers meer bewust worden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan. In plaats van reactief zijn medewerkers meer gedreven, proactief, geworden. Dit komt ook door de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt en het besef dat als je veel tijd neemt voor het ondernemen van een loopbaanstap, dit de kansen op de arbeidsmarkt vermindert.’

Francien Bouhuijs, studiekeuze-/ loopbaanadviseur

Arianne Scheffer, personeelsadviseur SOZ

Gaye Eksen, International Programmes Officer

Zodat je je straks goed kunt onderscheiden van een ander en goed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt

Arianne Scheffer, personeelsadviseur SOZ