Een bewogen jaar voor SOZ

‘In beweging’ was hét thema van 2015. Directieleden Jeroen ’t Hart en Saskia van der Ham blikken terug en vooruit.

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) heeft het afgelopen jaar uiteenlopende momenten mee gemaakt. Met wat voor gevoel kijk je terug op vorig jaar?
‘In 2015 is met veel inzet gewerkt om alle taken zo goed mogelijk te doen. Ik kijk daar tevreden en ook dankbaar op terug. Er is weer veel bereikt in goede samenwerking en met groot enthousiasme. De grote deelname aan het vitaliteitsprogramma heeft me positief verrast. De crisisopvang van een groep vluchtelingen in ons sportcentrum heeft laten zien dat er veel is om trots op te zijn,’ blikt ’t Hart terug. Van der Ham: ‘Met een goed gevoel, maar ook met de blik vooruit. Er is nog zoveel te doen, maar ik ben vooral trots op wat onze medewerkers al samen hebben bereikt.’ 

Welke impact heeft het thema ‘In beweging’ afgelopen jaar gehad op SOZ?
‘Eigenlijk is SOZ altijd in beweging, maar wat het nu het eerste te binnen schiet is een verhoogde mobiliteit van medewerkers. Sommige medewerkers zijn intern doorgegroeid, anderen hebben een nieuwe uitdaging binnen de universiteit gevonden en ook daarbuiten,’ aldus Van der Ham. t Hart vult aan: ‘‘We hebben veel medewerkers ondersteund bij het vinden van iets nieuws. Binnen of buiten hun functie, binnen of buiten de universiteit. Soms via stage-achtige activiteiten, soms via loopbaanbegeleiding of door het laten volgen van opleidingen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld voor alle medewerkers een workshop ‘personal branding’ verzorgd.’ Van der Ham benadrukt: ‘Ook in 2016 vinden we het nog steeds heel belangrijk dat medewerkers actief blijven nadenken over hun mogelijkheden en zullen we hen daarbij ondersteunen als daar behoefte aan is.’ 

In 2015 was er veel aandacht voor kwaliteitszorg. Maar ook wetgeving en regels veranderden. Hoe heeft SOZ daarop ingespeeld?
‘Bij veranderende wet- en regelgeving proberen we allereerst precies te doorgronden wat de impact is. Vervolgens proberen we als expertisecentrum alle betrokkenen (zowel studenten als onze collega’s bij faculteiten) zo goed mogelijk te informeren over veranderingen en waar nodig te adviseren over aanpassingen,’ licht ’t Hart toe. 

Wat waren de belangrijkste mijlpalen voor SOZ? Wat voor invloed heeft dat op SOZ gehad?
‘De verdere professionalisering van alle afdelingen, maar het ook uitzetten van nieuwe lijnen per team. En vooral het meer samenwerken onderling; uiteindelijk zorgt dat voor meer efficiëntie maar vooral een betere communicatie en meer begrip voor elkaar. Altijd fijn om te zien dat je dienstverlening beter wordt, zeker gezien het aantal studenten dat nog steeds groeit,’ zegt Van der Ham tevreden.

In 2015 is met veel inzet gewerkt om alle taken zo goed mogelijk te doen. Ik kijk daar tevreden en ook dankbaar op terug.”

Jeroen ’t Hart

Vorig jaar gaf je aan dat er een duidelijke lijn is uitgezet en dat je in gesprek wilde over kernwaarden. Hoe was dat terug te zien binnen SOZ?
‘Inmiddels hebben alle afdelingen binnen hun teams het gesprek over de kernwaarden gevoerd. Sommige afdelingen hebben de keuzes ook al vertaald in afspraken binnen de resultaat- en ontwikkelgesprekken of binnen het teamoverleg,’ legt Van der Ham uit. ‘Een volgende stap is het onderling sparren over de keuzes die per afdeling gemaakt zijn. Ik verwacht dat de raakvlakken groter zullen zijn dan de verschillen.’  

Wat was de grootste uitdaging?
‘Voor SOZ als geheel is het een uitdaging om, ondanks dat er steeds meer studenten en activiteiten bijkomen, er tóch met elkaar voor te zorgen dat de kwaliteit van ons werk er nog verder op vooruit gaat,’ vindt ’t Hart. ‘De crisisopvang in het USC vond ik de meest uitdagende activiteit doordat we enerzijds nauwelijks voorbereidingstijd hadden en er voor de groep vluchtelingen heel veel van af hing, maar anderzijds doordat bijvoorbeeld ook nog enkele duizenden mensen moesten weten dat hun tentamens op het laatste moment verplaatst waren.’ 

Je bent zelf ook in beweging gekomen. Door te sporten en een opleiding te volgen. Wat heeft 2015 jou daarin gebracht?
‘Ik moet eerlijk zeggen dat het sporten wel een ‘puntje’ is. Na een goed begin gooide een paar gekneusde tenen roet in het eten en daarna heb ik het laten liggen… Zo zie je maar dat motivatie en echt iets willen bepalend is voor succes. Met heel veel plezier heb ik de opleiding Intuïtief Coachen afgerond. Zo mooi om te zien als mensen met jouw hulp inzicht krijgen, bewust worden en daarna eventueel ook nog direct stappen zetten,’ zegt Van der Ham.

 Waar wil je zeker nog op terugblikken, dat nog niet is genoemd?
‘Op de sociale momenten die er binnen SOZ zijn, zoals het uitje, de Gravensteenborrels of de BBQ bij het Sportcentrum!’ roept Van der Ham. ‘Naast het meer resultaatgericht werken zijn dat dé momenten voor ontspanning en gezellig samenzijn.’ 

Waar focust SOZ zich op in 2016?
Van der Ham: ‘Naast het bieden van onze diensten aan de groeiende groep (internationale) studenten heeft SOZ te maken met een aantal projecten waar veel van onze collega’s mee bezig zijn.

Om er een paar te noemen: Het ATI-project (aanmelden, toelaten, inschrijven) waarbij we het aanmeldingsproces van onder andere buitenlandse studenten klantvriendelijker maken en de applicatie OIEM uit gaan faseren. Daarnaast wordt het laatste deel van het project Professionalisering Studieadviseurs dit jaar uitgevoerd. Verder zijn we begonnen met een meerjarig project Arbeidsmarktoriëntatie.

“t Hart vervolgt: ‘De universiteit heeft veel ambities op het gebied van internationalisering. Dat betekent ook om het voor meer studenten mogelijk te maken in het buitenland te studeren. We zijn dus hard aan het werk om het aantal samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse universiteiten uit te breiden.

Verder streven we ernaar aan het eind van het nieuwe jaar een nieuwe website voor studenten te lanceren. SOZ is opdrachtgever voor het studentengedeelte ervan. Het laatste wat we willen noemen is het inrichten van een meetingpoint voor vluchtelingstudenten. De opening staat in het najaar in Plexus gepland.’

Jeroen ’t Hart, 
Directeur Studenten- en Onderwijszaken

Saskia van der Ham, 
Adjunct-directeur Studenten- en Onderwijszaken

Er is nog zoveel te doen, maar ik ben vooral trots op wat onze medewerkers al samen hebben bereikt.

Saskia van der Ham