Colofon       

DIT IS EEN UITGAVE VAN HET EXPERTISECENTRUM STUDENTEN- EN ONDERWIJSZAKEN (SOZ) VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN. 

Deze website is een uitgave van het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken van de Universiteit Leiden.
De informatie op deze website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van het expertisecentrum SOZ, tenzij anders vermeld. De teksten, foto's en grafische voorstellingen en de overige inhoud van de website mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van het expertisecentrum SOZ. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Fotografie: Lisenka l’Ami, Marc de Haan, Finn Kortmann
Lisenka - www.lisenkalami.nl/
Marc - www.marcdehaanfotografie.nl/
Finn - www.facebook.com/finnkortman

U kunt het Jaarverslag van vorig jaar terug lezen op:
www.jaarverslagsoz.nl/soz/jaarverslag2014/