PITSstop_cover

Studenten nóg beter adviseren

Studenten nóg beter adviseren

Na enkele sessies begon ze op te bloeien…

Twee vragen, vijf medewerkers, tien antwoorden. Over hoe de medewerkers van de afdeling Studie- en Studentenondersteuning bijdragen aan het studiesucces van studenten.


Ranoe Sewrattan, studentenpsycholoog

Hoe heb jij in het afgelopen jaar bijgedragen aan het studiesucces van studenten? Wat heb je daarvoor gedaan?

Ik streef ernaar om studenten te ondersteunen bij hun academische ontwikkeling. Als studentenpsycholoog richt ik mij vooral op het  bevorderen van het welzijn van de studenten. Daarnaast gaat mijn aandacht naar het begeleiden bij studieproblemen. Ik bied individuele gesprekken en trainingen aan studenten. Binnen het project ‘Professionalisering Studieadviseurs’ geef ik ook trainingen aan studieadviseurs.

Wat was het mooiste of succesvolste moment in je werk voor jou, als je terugkijkt op 2014?

De mooie momenten zijn bijvoorbeeld wanneer een student een inzicht krijgt tijdens een gesprek en je merkt dat het rust en opluchting geeft. Uiteraard ook als er goede studieresultaten binnenkomen, waar hard voor gewerkt is. En ook als een student van wie ik het niet verwacht, een fijne terugblik geeft op de behandeling bij het laatste gesprek.


Marcel Melchers, studentendecaan

Welke tip wil je de studenten meegeven vanuit jouw functie/persoon?

Als er omstandigheden spelen (zoals ziekte, beperking, bijzondere familieomstandigheden, uitstelgedrag etc.) die tot studievertraging leiden, meld dat dan zo snel mogelijk aan je studieadviseur of bij een studentendecaan. Zowel de gesprekken met de studieadviseur als de decaan zijn vertrouwelijk. Vaak kunnen zij met je meedenken over eventuele oplossingen, die ervoor kunnen zorgen dat je toch nog voortgang boekt in je studie.

Wat was het mooiste of succesvolste moment in je werk voor jou, als je terugkijkt op 2014?

De mooiste momenten vinden altijd plaats als studenten even langskomen om hun pas behaalde bul te laten zien. Vaak gaat het dan om studenten die tijdens hun studie meerdere moeilijke fases hebben meegemaakt.


Nieke Campagne, loopbaanadviseur/beleidsmedewerker

Hoe heb je in het afgelopen jaar bijgedragen aan het studiesucces van studenten? Wat heb je daarvoor gedaan?

In 2014 hebben de Studenten Loopbaan Services de zichtbaarheid van hun diensten voor studenten vergroot: iedere faculteit heeft nu een eigen ‘loopbaanportal’ met veel informatie ‘op maat’ over onder andere de arbeidsmarkt, workshops en loopbaanadvies. De ontwikkeling van de LU Career Zone is in 2014 gestart. Ook is gewerkt aan een projectplan om het thema ‘arbeidsmarkt’ breed binnen de universiteit op de kaart te zetten. Met al deze ontwikkelingen wordt de aansluiting naar de arbeidsmarkt voor onze studenten in de komende jaren echt beter, daar geloof ik in. En dat is nu net waar het allemaal om draait.

Hoe hoop je dat studenten naar jou en je functie/rol kijken?

Ik hoop dat studenten mij als loopbaanadviseur zien als een routeplanner: een Tom-Tom richting arbeidsmarkt. Welke keuzes passen bij je? Welke skills heb je nodig? En hoe ziet het werkveld eruit? Al tijdens mijn studie Sinologie ben ik bezig geweest met de arbeidsmarkt. Ik had een baan voordat ik afstudeerde , maar ondervond in mijn hele carrière dat je als sinoloog meer moest kunnen bieden dan iemand met een ‘bekender’ opleidingsplaatje. Dat stuk extra wil ik studenten meegeven: wees creatief en gebruik jouw academisch profiel. Je kunt op dit niveau alles bereiken!


Vinanda Kapooria, international student counselor

Hoe draag je bij aan het studiesucces van internationale studenten?

In mijn werk als ‘international student counselor’ zie ik met name internationale studenten. Veel van hen zijn een andere studie- en toetsingsmethode gewend of hebben andere studiegewoontes (vb. nooit thuis studeren). Van belang is om aansluiting te vinden bij hun methodes of gewoontes en van daaruit samen te kijken naar alternatieven die voor hun bruikbaar zijn en bij kunnen dragen aan hun studiesucces.

Wat was het mooiste of succesvolste moment in je werk voor jou, als je terugkijkt op 2014?

Een studente uit het buitenland had veel last van heimwee en kon weinig aansluiting vinden met haar Nederlandse medestudenten. Na enkele sessies, waarin zij vooral begrip kreeg, begon zij op te bloeien. Zo kreeg zij langzamerhand meer grip op haar dagelijkse leven en dus ook op haar studie. In de zomer van 2014 heeft ze zich zelfs opgegeven bij de OWL week om nieuwe (internationale) studenten te begeleiden.


Jantien Delwel, international student adviser

Hoe heb jij in het afgelopen jaar bijgedragen aan het studiesucces van studenten? Wat heb je daarvoor gedaan?

Als International Student Adviser help ik studenten voornamelijk met praktische dan wel bureaucratische zaken, zoals verzekeringen, studiefinanciering, zorgtoeslag, huurtoeslag, belastingaanslagen en andere post die in het Nederlands aan ze toegestuurd wordt. Dit soort zaken veroorzaakt bij internationale studenten veel stress. Als je díe kunt wegnemen, dan draag je dus indirect bij aan studiesucces, doordat ze zich dan weer beter op hun hoofdzaak kunnen concentreren!

Wat was het mooiste of succesvolste moment in je werk voor jou, als je terugkijkt op 2014?

Het helpen vinden van een bijbaantje voor een student die in financiële nood zat en die door het aantal uren van dat baantje ook nog eens in aanmerking kwam voor studiefinanciering!


Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2014

Logo