UL-SOZ- Wat gebeurde er in 2014

Wat gebeurde er in 2014? deel 1

Wat gebeurde
er in 2014

 

Nooit uitgeleerd…


De Universiteit Leiden biedt niet alleen bachelor- en masteropleidingen aan, maar ook Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) en cursussen en workshops op het gebied van kunst en cultuur. Van jong tot oud, van student tot gepensioneerde, iedereen die wat wil leren, is welkom.

HOVO – Al 20 jaar lang leren

Op 20 juni 2014 vierde het HOVO van de Universiteit Leiden haar 20-jarig bestaan. De bezoekers werden getrakteerd op een lezing, een muzikaal intermezzo, een goochelaar en een theatergezelschap.

 


Kunstzinnige LAKtiviteiten


Het LAK Cursusbureau organiseert activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming. Naast de studenten, medewerkers en alumni van de Universiteit Leiden weten steeds meer mensen het diverse aanbod te vinden. Twee nieuwe initiatieven waren de Zomerweekcursussen en het Kunstzinnig Onderwijs Voor Ouderen (KOVO).

 


Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2014

Logo