Gravensteen_cover

Vooruitblik op 2015/2016

Vooruitblik op 2015/2016

In de toekomst kijken

Welke onderwerpen staan de komende tijd centraal binnen SOZ?

MOBILITEIT

‘Een van mijn ambities is, dat medewerkers actief nadenken over mobiliteit. Niet in de zin van ‘ik moet iets anders’, maar wel van ‘af en toe een stapje terug en nadenken over wat je aan het doen bent’.’
(Jeroen ’t Hart)

KERNWAARDEN

‘Een eerste stap naar de toekomst is dat we de kernwaarden verder hebben uitgewerkt. Het idee is om het gedrag terug te leggen in een Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek, maar ook om te kijken naar hoe afdelingen, gerelateerd aan elkaar, bepaalde kernwaarden uitleggen. Om een gemene deler te vinden en daarover met elkaar in gesprek te gaan.’
(Saskia van der Ham)

KWALITEITSZORG

‘In 2015 geven we invulling aan het onderwerp kwaliteitszorg. Wat versta je onder kwaliteit van je dienstverlening? Niet alleen in termen, maar ook in processen en gedrag. Dat is weer gekoppeld aan die kernwaarden. Daar komt het weer bij elkaar.’
(Jeroen ’t Hart)

INTERNATIONALISERING/KWALITEITSZORG

‘We zoeken onderwijspartners die vakken in het Engels aanbieden, en beoordelen de kwaliteit, zodat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen als ze naar het buitenland zijn geweest. We monitoren de wereld en kijken goed of ze er wel heen kunnen. We volgen daarin het advies van het ministerie. We nemen daarin ook onze verantwoordelijkheid.’
(Marieke te Booij)

INTERNATIONALISERING/STUDIESUCCES

‘In 2014 heeft het project ‘Buddy Talk’ de prijs van het Van Bergen Fund gewonnen. Dat project loopt in 2015. Dat is wel iets belangrijks, omdat studenten regelmatig zeggen dat ze de Nederlandse taal niet hebben geleerd. Maar er zijn ook genoeg Nederlandse studenten, die bijvoorbeeld Chinees studeren en graag met iemand willen oefenen. Die gaan we dus aan elkaar koppelen in dat project Buddy Talk.’
(Sabina Beijne)

STUDIESUCCES/PROFESSIONALISERING

‘Studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten als zij studiegerelateerde vragen of problemen hebben. Via het project ‘Professionaliseren Studieadviseurs’ bieden we medewerkers studiemodules aan, zodat zij studenten nog beter kunnen adviseren. Zij zijn de intermediairs tussen student en universiteit. In 2015 is er regelmatig overleg geweest met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de professionalisering van studieadviseurs. Een gezamenlijk project wordt voorbereid. Twee studieadviseurs van de Universiteit Leiden doen mee in het professionaliseringsproject van EUR.’
(Sabina Beijne)

Klantgericht

‘Speerpunten voor 2015 zijn een meer klantgerichte benadering en serviceverlening naar de student, het verder optimaliseren en professionaliseren van communicatie naar de student, inzicht krijgen in het aantal en het onderwerp van contactmomenten met de student en de doorlooptijden van de mail. FAQtory levert hier een belangrijke bijdrage aan.’
(Mireille Morroy)

EXPERTISECENTRUM

‘We zijn een expertisecentrum. We zijn er niet alleen voor de studenten, maar ook voor de medewerkers die met studenten te maken hebben, zoals de studieadviseurs en medewerkers van de Onderwijsbalies. Het is voor ons belangrijk om heel dicht te blijven bij wat de faculteiten doen. Met elkaar willen we een stap verder komen.’
(Jeroen ’t Hart)

Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2014

Logo